Cesarska Armia Niemiecka 1914 - 1918 : Stopnie wojskowe

Wróć do : Armia | Główna

WYKAZ NIEMIECKICH STOPNI WOJSKOWYCH


Niemiecka nazwa

Polski odpowiednik

schutze

szeregowy

oberschutze

starszy szeregowy

Stopnie podoficerskie

gefreiter

kapral

obergefreiter

starszy kapral

stabsgefreiter ( kapral sztabowy )

brak polskiego odpowiednika

unteroffizer

plutonowy

unterfeldwebel

sierżant

feldwebel

starszy sierżant

oberfeldwebel

sierżant sztabowy

stabsfeldwebel

starszy sierżant sztabowy

Stopnie oficerskie

leutnant

podporucznik

oberleutnant

porucznik

hauptmann

kapitan

major

major

oberstleutnant

podpułkownik

oberst

pułkownik

Stopnie generalskie

Generalmajor (gen-mjr)

generał brygady

Generalleutnant (gen-por)

generał dywizji

General der Infantiere, Kavallerie, Artillerie etc.

generał bronii

Generaloberst (gen-płk)

generał armii

Generalfeldmarschall (marszałek polny)

marszałek