Flaga wojenna

DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE POWIĄZANE Z TEMATEM

Flaga wojenna

Powrót na stronę źródła

KONWENCJA FRANCUSKO - ROSYJSKA / 18 sierpnia 1892r. /

Francja i Rosja, będąc ożywionymi wspólnym pragnieniem zachowania pokoju i nie mając żadnych innych celów, które nie wiązałyby się z potrzebami wojny obronnej, sprowokowanej przez atak sił Trójprzymierza przeciwko im obojgu, zgodziły się na następujące warunki:

Art.1 - Jeżeli Francja zostanie zaatakowana przez Niemcy albo przez Włochy wspierane przez Niemcy, Rosja użyje wszystkich swoich dostępnych sił, aby zaatakować Niemcy. Jeżeli Rosja zostanie zaatakowana przez Niemcy albo przez Austrię wspieraną przez Niemcy, Francja użyje wszystkich swoich dostępnych sił, aby zaatakować Niemcy.

Art.2 - W przypadku, gdyby zostały zmobilizowane siły Trójprzymierza lub jednego z państw do niego należących, Francja i Rosja, na pierwszą wiadomość o tym fakcie i bez konieczności uprzedniego uzgodnienia, zmobilizują natychmiast i równocześnie całe swoje siły i przetransportują je jak najbliżej swoich granic.

Art.3 - Osiągalne siły, mające być wystawione przeciwko Niemcom wyniosą ze strony Francji 1.300.000 ludzi, ze strony Rosja 700.000 lub 800.000 ludzi. Siły te przystąpią w całości do walki tak szybko, aby Niemcy musiały walczyć równocześnie na Wschodzie i na Zachodzie.

Art.4 - Sztaby Generalne Armii obu krajów będą ze sobą współpracować za każdym razem przy przygotowywaniu i ułatwianiu wykonaniu wspomnianych wyżej środków. Będą one komunikować się ze sobą podczas pokoju o wszystkich informacjach, odnoszących się do armij Trójprzymierza, które weszły w ich posiadanie lub wejdą w ich posiadanie. Sposoby i środki korespondencji podczas wojny będą przestudiowane i opracowane na przyszłość.

Art.5 - Francja i Rosja nie zawrą odrębnie pokoju.

Art.6 - Obecna Konwencja będzie trwała tak samo długo jak Trójprzymierze.

Art.7 - Wszystkie wymienione wyżej klauzule zostaną utrzymane w absolutnej tajemnicy.

Obruczew, pod-Szef Sztabu Generalnego
Boisdeffre

Źródło: !!!TwissPage


Powrót na stronę źródła

Copyright 2004 © by Home Page : All rights reserved. ®