medal Pour Le Merite

     Pour
    Le  Merite

Godło II Rzeszy

Armia Niemiecka w czasie I w.ś.
1914 - 1918

medal Pour Le Merite


Flaga wojenna

SKŁAD I PODZIAŁ FLOTY NIEMIECKIEJ - 12 sierpnia 1914

Flaga wojenna

Wstecz do... O Hochseeflotte

Szczegółowe informacje :

Wielkie okręty liniowe

Krążowniki liniowe

Okręty liniowe

Pancerniki obrony wybrzeża

Krążowniki pancerne

Krążowniki lekkie

Dowództwo Hochseeflotte w latach wojny 1914-1918 :

Szczegółowy wykaz

Aktywne Linki - Tylko - Wielkie Okręty Liniowe i Krążowniki Liniowe !

Bandera wojenna

Słynne cytaty pewnego bałwochwalczego monarchy - Krasomówczy Kaiser ? -

I będzie w przyszłości nasza ojczyzna niemiecka równie zwarta, równie potężna, równie budząca podziw jak światowe imperium rzymskie.
I będzie to osiągnięte połączonym wysiłkiem naszych książąt, naszych narodów, naszych armii.

słowa cesarza Wilhelma II

Duch Boży wstąpił we mnie, ponieważ jestem niemieckim cesarzem. Ja - to narzędzie Najwyższego. Ja - miecz Jego, wykonawca Jego woli. Biada i śmierć wszystkim, którzy nie wierzą w moją misję. Niechaj zginą wszyscy wrogowie niemieckiego narodu. Bóg chce ich zagłady. Przez moje usta Bóg żąda od was wypełnienia Jego woli.

słowa cesarza Wilhelma II

Propaganda morska

Z archiwum niemieckiej admiralicji...

Występowanie nie osłabionej, doskonale przygotowanej floty niemieckiej uważam za najważniejszy i bezwarunkowo niezbędny środek do przeciwdziałania wystąpieniu Anglii jako pośrednika bądź uczestnika wojny kontynentalnej. Zachowanie zdolnej do działań floty w takim układzie jest dla nas sprawą najważniejszą.

adm. H. von Pohl - 1913

Propaganda morska

Z archiwum niemieckiej admiralicji...

Jeśli Anglia pozostanie neutralna, to ja, nie patrząc na bardzo ważne zadania na Morzu Północnym, obstawałbym za tym, aby w początkowym okresie wojny zdecydowanie rozbić flotę rosyjską.

adm. H. von Pohl - 1914

Propaganda morska

Słynny cytat:

Wielka przyszłość Niemiec leży na morzu.

słowa cesarza Wilhelma II

S.M.S. " Hohenzollern "

Wielki cesarski jacht imperialny zbudowany w 1892 roku, przez stocznię Vulcan w Szczecinie na specjalne, osobiste zlecenie cesarza Wilhelma II.


FLOTA PEŁNOMORSKA - HOCHSEEFLOTTE
dowódca floty - admirał Friedrich von Ingenohl
( F ) okręt flagowy - wielki okręt liniowy " Friedrich der Grosse " ( F )

SIŁY GŁÓWNE ( DAS GROS ) :

1 eskadra okrętów liniowych - dowódca wiceadmirał Wilhelm von Lans

Złożona z wielkich okrętów liniowych typu Helgoland: (F) OSTFRIESLAND, THÜRINGEN, HELGOLAND, OLDENBURG; oraz z typu Nassau: POSEN, RHEINLAND, NASSAU, WESTFALEN

2 eskadra okrętów liniowych - dowódca wiceadmirał Reinhard Scheer

Złożona z okrętów liniowych typu Braunchweig: (F) PREUSSEN, SCHLIESEN, HESSEN, LOTHRINGEN, HANNOVER, SCHLESWIG-HOLSTEIN, POMMERN, DEUTSCHLAND

3 eskadra okrętów liniowych - dowódca kontradmirał Felix Funke

Złożona z wielkich okrętów liniowych typu Kaiser: (F) PRINZREGENT LUITPOLD, KAISERIN, KAISER, KÖNIG ALBERT; oraz z typu König: GROSSER KURFÜST, KÖNIG

4 eskadra okrętów liniowych - dowódca kontradmirał Eberhardt Schmidt

Złożona z okrętów liniowych typu Wittelsbach : (F) WITTELSBACH, WETTIN, MECKLENBURG, ZÄHRINGEN; oraz z typu Braunchweig: BRAUNSCHWEIG, ELSASS

5 eskadra okrętów liniowych - dowódca wiceadmirał Grapon

Złożona z okrętów liniowych typu Kaiser Friedrich III : (F) KAISER WILHELM II, KAISER WILHELM DER GROSSE, KAISER BARBAROSSA, KAISER FRIEDRICH III, KAISER KARL DER GROSSE; oraz z typu Brandenburg: WÖRTH, BRANDENBURG

6 eskadra - dowódca kontradmirał Richard Eckermann

Złożona z pancerników obrony wybrzeża typu Siegfred: (F) HILDEBRAND, HAGEN, HEIMDALL, FRITHJOF, AEGIR, ODIN, BEOWULF, SIEGFRED

1 grupa rozpoznawcza - dowódca kontradmirał Franz von Hipper

Złożona z krążowników liniowych: (F) SEYDLITZ, MOLTKE, VON DER TANN oraz od września 1914 DERFFLINGER; i krążownika pancernego: BLÜCHER

2 grupa rozpoznawcza - dowódca kontradmirał Leberecht Maass

Złożona z krążowników lekkich: (F) CÖLN, MAINZ, KOLBERG, STRALSUND, ROSTOCK, STRASSBURG, GRAUDENZ

3 grupa rozpoznawcza

Złożona z krążowników lekkich: (F) MÜNCHEN, DANZIG, STUTTGART, FRAUENLOB, HELA; od dnia 25.08.1914 jednostki te tworzyły 4 grupę rozpoznawczą

4 grupa rozpoznawcza - dowódca kontradmirał Hubert von Rebeur-Paschwitz

Złożona z krążowników pancernych: (F) ROON, YORCK, PRINZ ADALBERT, PRINZ HEINRICH; od dnia 25.08.1914 jednostki te tworzyły 3 grupę rozpoznawczą

5 grupa rozpoznawcza - dowódca kontradmirał Gisberth Jasper

Złożona z krążowników lekkich: (F) HANSA, VINETA, VICTORIA LOUISE, HERTHA

SIŁY LEKKIE :

1 flotylla kontrtorpedowców - dowódca kmdr ppor. Wallis

kontrtorpedowce: (F) V 149, V188, V 189, V 190, V 191, G 192, G 193, G 194, G 195, G 196, G 197

2 flotylla kontrtorpedowców - dowódca kmdr ppor. Schuur

kontrtorpedowce: (F) S 149, S 138, S 139, S 140, S 141, S 142, S 144, S 145, S 146, S 147, S 148

3 flotylla kontrtorpedowców - dowódca kmdr ppor. Hollmann

kontrtorpedowce: (F) S 167, V 162, V 163, V 164, S 165, S 166, S 168, G 169, G 170, G 172, G 173

4 flotylla kontrtorpedowców - dowódca kmdr ppor. Herzbruch

kontrtorpedowce: (F) G 113, S 115, S 116, S 117, S 118, S 119, G 108, G 109 G 110, G 111, G 112, G 114

5 flotylla kontrtorpedowców - dowódca kmdr ppor. von dem Knesebeck

kontrtorpedowce: (F) G 12, V 2, V 3, V 4, V 5, V 6, G 7, G 8, G 9, G 10, G 11

6 flotylla kontrtorpedowców - dowódca kmdr ppor. M. Schultz

kontrtorpedowce: (F) V 161, V 151, V 152, V 153, V 154, V 155, V 156, V 157, V 158, V 159, V 160

7 flotylla kontrtorpedowców - dowódca kmdr ppor. von Koch

kontrtorpedowce: (F) S 24, S 14, S 15, S 16, S 17, S 18, S 19, S 20, S 21, S 22, S 23

8 flotylla kontrtorpedowców - dowódca kmdr ppor. A. Pfeiffer

kontrtorpedowce: (F) G 174, S 121, S 126, S 128, S 130, S 131, S 176, S 177, S 179, S 120, G 134

1 flotylla okrętów podwodnych - dowódca kmdr ppor. H. Bauer

Złożona z krążownika lekkiego: (F) HAMBURG; z kontrtorpedowców: S 99, V 150 od 14.08.1914 zastąpiony przez S 122; z okrętów podwodnych: U 5, U 7, U 8, U 9, U 10, U 13, U 14, U 16, U 17, U 18

2 flotylla okrętów podwodnych - dowódca kmdr ppor. O. Feldmann

Złożona z krążownika lekkiego: (F) STETTIN; z kontrtorpedowców: S 100, S 101; z okrętów podwodnych: U 19, U 20, U 21, U 22, U 23, U 24, U 25, U 28

Rezerwowe okręty podwodne (w trakcie wyposażania)

okręty podwodne: U 0, U 6, U 11, U 12, U 26, U 29

1 dywizjon trałowców - dowódca kmdr ppor. Bobsien

kontrtorpedowce (przystosowane do trałowania) (F): D 3, T 24, T 38, T 43, T 44, T 45, T 74, T 75, T 76, T 77, T 78, T 79, T 80, T 81

2 dywizjon trałowców - dowódca kpt. Schömann

kontrtorpedowce (przystosowane do trałowania) (F): D 6, T 28, T 30, T 39, T 46, T 47, T 49, T 50, T 51, T 52, T 53, T 54, T 55, T 56, T 57

3 dywizjon trałowców - dowódca kpt. Wolfram

kontrtorpedowce (przystosowane do trałowania) (F): D 8, T 25, T 29, T 31, T 33, T 34, T 35, T 35, T 37, T 40, T 71, T 72, T 73

Stawiacze min i pomocnicze stawiacze min

NAUTILUS, ALBATROS, PELIKAN, KAISER, PREUSSEN, SILVANA, APOLLO

SIŁY OBRONY LOKALNEJ :

Dozór rejonów: Jade-Wezera, Ems, Łaba, Helgoland, Eider

Złożony z krążowników lekkich: BERLIN, NIOBE, ARCONA, NYMPHE, MEDUSA; a także z: 7 kontrtorpedowców, 14 torpedowców, 20 dozorowców i 4 dywizjonów trałowców pomocniczych

SIŁY MORZA BAŁTYCKIEGO - Oberbefehlshaber der Ostseestreitkräfte
naczelny dowódca - wielki admirał książę Henryk Pruski
dowódca dywizjonu obrony wybrzeża - kontradmirał Mischke

Siły główne

Złożone z krążowników lekkich: (F) AUGSBURG, AMAZONE, GAZELLE, LÜBECK, MAGDEBURG, THETIS, UNDINE, FREYA; kanonierki: PANTHER; kontrtorpedowców: V 25, V 26, V 186, S 91, S 93, S 94, S 102, S 127, D 10, CARMEN, SLEIPNER; okrętów podwodnych: U 3, U 4; pomocniczych stawiaczy min: DEUTSCHLAND, PRINZ ADALBERT, PRINZ SIGISMUND, PRINZ WALDEMAR; oraz z 2 dywizjonów trałowców pomocniczych

Dozór rejonu bazy w Kilonii

Złożony z krążownika lekkiego: KAISERIN AUGUSTA; a także z: 6 torpedowców, dywizjonu trałowców pomocniczych oraz z okrętu podwodnego: U 1

SIŁY NA DALEKICH MORZACH

Daleki Wschód
Wschodnioazjatycka eskadra krążowników - dca wiceadm. Maximilian von Spee

Złożona z krążowników pancernych : (F) SCHARNHORST, GNEISENAU; krążowników lekkich : EMDEN, LEIPZIG, NÜRNBERG; jednostki podporządkowane - kanonierki: ILTIS, JAGUAR, LUCHS, TIGER, CORMORAN; kanonierki rzeczne: OTTER, VATERLAND; kontrtorpedowiec: S 90; oraz kanonierka : GEIER; i okręt hydrograficzny : PLANET;

Morze Śródziemne
Dywizjon Śródziemnomorski - dowódca kontradmirał Wilhelm Souchon

krążownik liniowy : (F) GOEBEN; krążownik lekki : BRESLAU

Atlantyk Zachodni

krążowniki lekkie: KARLSRUHE, DRESDEN

Afryka Wschodnia

krążownik lekki: KÖNIGSBERG; okręy hydrograficzny: MÖWE

Afryka Zachodnia

kanonierka: EBER


opracowano w oparciu o źródło: Gozdawa-Gołębiewski; "I Wojna światowa na morzu"; 1994
według załącznika nr 4

Powrót na stronę główną działu: MARYNARKA

Copyright 2004 © by Home Page : All rights reserved. ®