medal Pour Le Merite

     Pour
    Le  Merite

Godło II Rzeszy

Armia Niemiecka w czasie I w.ś.
1914 - 1918

medal Pour Le Merite


Flaga wojenna

STRUKTURA I ORGANIZACJA CESARSKIEJ ARMII

Flaga wojenna

W tym miejscu znajdziesz:

Prawie wszystko o strukturze armii niemieckiej :

spisy armii, korpusów, wykazy dywizji, pułków, batalionów, dowódców, dyslokacje, daty formowania, garnizony itp.

DZIAŁ ARMIA OD DN. 01 LIPCA 2004 JEST JUŻ GOTOWY !!! :

Spis i wykaz wojsk armii saskiej (saksońskiej) został ujęty razem z wojskami niemieckimi. W odzielnym wykazie ujęto tylko wojska armii bawarskiej.

Co w przyszłości w tym temacie ? :

W późniejszym terminie postaram się sukcesywnie dodawać bardziej szczegółowe informacje na temat poszczególnych jednostek.

Cesarstwo Niemiec - 1914 rok

  Na tle mapy sylwetka kanclerza Niemiec w latach (1871-1890) Otto
  von Bismarcka . Rzeczywistego
 założyciela II Rzeszy Niemieckiej.

Propagandowy plakat wydany tuż po rozegranej, zwycięskiej bitwie pod Tannenbergiem. Przedstawia gen. Paula von Hindenburga, jako zbawcę i obrońcę wschodnich granic Niemiec.


Struktura Armii Niemieckiej

Okręgi Wojskowe 1914: dyslokacja Korpusów Armijnych, Okręgi Wojskowe, Kwatery, Mapa / link active/
Armia Niemiecka - 08.1914: podział i skład armii po mobilizacji w sierpniu 1914 roku / link active /

Wykaz Armii, Grup Armijnych i Korpusów

Armie Polowe Nr. 1 - 8: dowódcy, kwatery główne, szefowie sztabu / link active /
Armie Polowe Nr. 9 - 19: dowódcy, kwatery główne, szefowie sztabu / link active /
Grupy Armijne Zachód: dowódcy, kwatery główne, szefowie sztabu (na froncie zach.) / link active /
Grupy Armijne Wschód: dowódcy, kwatery główne, szefowie sztabu (na froncie wsch.) / link active /
Doraźne (wydzielone) Grupy Operacyjne: dowódcy, kwatery główne, szefowie sztabu / link active /
Korpusy Armijne: numeracja, korpusy kawalerii, dowódcy / link active /
Rezerwowe Korpusy Armijne: numeracja, dowódcy / link active /

Wykaz Dywizji

Dywizje Piechoty - cz.1: numeracja od 1 do 35, dowódcy / link active /
Dywizje Piechoty - cz.2: numeracja od 36 do 123, dowódcy / link active /
Dywizje Piechoty - cz.3: numeracja od 183 do 303, dowódcy / link active /
Dywizje Piechoty Gwardii: dywizje gwardyjskie, dowódcy / link active /
Dywizje Rezerwowe - cz.1: numeracja od 1 do 39, dowódcy / link active /
Dywizje Rezerwowe - cz.2: numeracja od 43 do 82, dowódcy / link active /
Dywizje Kawalerii: dywizje kawalerii numeracja 1 - 9, dywizja kawalerii gwardii, dowódcy  / link active /
Dywizje Landwehry: numeracja od 1 do 85, dowódcy ; Landwehr - Obrona Krajowa  / link active /
Dywizje Ersatzherr: numeracja od 1 do 19, dowódcy ; Esatzherr - Wojska Zapasowe  / link active /
Dywizje Piechoty Morskie: numeracja od 1 - do 3, dowódcy / link active /
Dywizje Piechoty (bawarskie): numeracja od 1 - do 16, dowódcy / link active /
Dywizje Rezerwowe (bawarskie): numeracja 1 - 39, (w tym, Landwehr, Ersatz, kawalerii)  / link active /

Wykaz Pułków

Pułki Piechoty: lista pułków, data sformowania, miejsce stacjonowania, przydział / link active /
Pułki Kawalerii: lista pułków, data sformowania, miejsce stacjonowania, przydział / link active /
Pułki Artylerii: lista pułków, data sformowania, miejsce stacjonowania, przydział / link active/
Pułki Bawarskie: lista pułków Królewskiej Bawarskiej Armii / link active /
Bataliony Strzeleckie: lista batalionów strzeleckich / link active /
Inne: inżynieryjne, łączność, komunikacja, transport itp. / link active /
STOPNIE WOJSKOWE: wykaz stopni wojskowych i ich polskie odpowiedniki / link active/


opracowano w oparciu o : Imperial German Army - patrz bibliografia
oraz w oparciu o : The Prussian Machine - patrz bibliografia

Powrót na stronę główną
Copyright 2004 © by Home Page : All rights reserved. ®