Pour
    Le  Merite

Armia Niemiecka w czasie I w.ś.
1914 - 1918

ROK 1914

ROK 1915

ROK 1916

ROK 1917

ROK 1918

słowa arcyksięcia Franciszka Ferdynanda o przyszłej wojnie:

" Nigdy nie będę prowadził wojny przeciw Rosji. Uczynię wszelkie ofiary, aby do niej nie dopuścić, bo przyszła wojna między Austrią i Rosją zakończyłaby się niechybnie obaleniem Romanowych, lub też obaleniem Habsburgów czy nawet obaleniem obu dynastii. "

Słowa Wilhelma II do żołnierzy :

" Będziecie z powrotem w swoich domach, zanim zdążą opaść liście z drzew... " - 01.08.1914

Słów kilka o kalendarium :

W tej chwili oddaję do użytku I część kalendarium, obejmującą swoim przedziałem czasowym okres między czerwcem a sierpniem 1914 roku. Tak więc odnośniki do kolejnych lat wojny są na razie nieaktywne. W miarę upływu czasu będę dodawać kolejne części kalendarium.

EUROPA WYRUSZA NA WOJNĘ Z WIELKIM ENTUZJAZMEM !

wymarsz na front Entuzjazm wojenny w zaangażowanych w konflikt krajach nie miał granic. Wszyscy wierzą w słuszność swojej sprawy i zwycięstwo. Specjalne dodatki gazet przekazywały najnowsze, nadzwyczajne doniesienia urzędowe. Europa rozbrzmiewała okrzykami na cześć władców, narodu i ojczyzny oraz pieśniami patriotycznymi, którym towarzyszyły szowinistyczne tyrady nienawiści do przeciwników. Mówiło się i wierzono powszechnie, że będzie to krótka i szybka wojna. Wszędzie panowało przekonanie, że do Bożego Narodzenia będzie się znów w domu. W tych godzinach nacjonalistycznego uniesienia znaczenie miało jedynie patriotyczne poczucie obowiązku i honoru. Intelektualiści redagowali płomienne odezwy i z entuzjazmem szli do okopów. Głosy przestrogi i rozwagi, nie wywołaly echa. Rychło jednak przyszło otrzeźwienie, kiedy zaczęły nadchodzić ponure i hiobowe wieści o wielkich stratach wśród żołnierzy i okrucieństwie tej wojny, zaczęto zadawać sobie pytania o sensie tej wojny. Albowiem wojna ta, tak radośnie witana, nie okazała się jednak wojną szybką i krótką, jak tego się na ogół spodziewano. Przemieniła się ona w krwawą rzeź, która trwać miała przez cztery długie lata.

Odezwa mobilizacyjna z 1.08.1914 cesarza Austro-Węgier, Franciszka Józefa :

"Do moich ludów ! - Najgłębszym moim życzeniem było, abym te lata, które pozostały mi jeszcze z łaski bożej przeznaczone, mógł poświęcić dziełu pokoju i ochronie mych ludów przed ciężkimi ofiarami wojny. W planach opatrzności leżały jednak inne decyzje..."

C Z E R W I E C

arcyks.Franciszek Ferdynand 28.06.1914 : Sarajewo - stolica Bośni i Hercegowiny ( Austro-Węgry ); udany zamach na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda Habsburga, następcę tronu austro-węgierskiego i generalnego inspektora sił zbrojnych. Ofiarą zamachu pada również jego żona, księżna Zofia von Hohenberg, z domu hrabina Chotek. Sprawcą zamachu i zabójcą był 19-letni Serb Gawriło Princip. Zamach w Sarajewie stał się bezpośrednią przyczyną wybuchu Pierwszej Wojny Światowej.

29.06.1914 : Wiadomość o zamachu w Sarajewie, wywołuje w Europie efekt uderzenia pioruna i gwałtownego poruszenia. Dodatki nadzwyczajne gazet z krzyczącymi tytułami zapowiadają rychły wybuch wojny. Początek kryzysu politycznego w Europie.

L I P I E C

Cesarz Wilhel II 04.07.1914 : Austro-Węgry: skromny pogrzeb arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Artstetten na zach. od Wiednia.

kanclerz Niemiec T.von Bethmann Hollweg 05.07.1914 : Cesarz Niemiec Wilhelm II i kanclerz Theobald von Bethmann Hollweg potwierdzają bezwarunkową wierność sojuszowi z Austro-Węgrami. Kryzys polityczny w Europie narasta i przybiera na sile.

20.07.1914 : Prezydent Francji Raymond Poincare i premier Rene Viviani przybywają z wizytą do Rosji. Potwierdzenie wzajemnych deklaracji sojuszniczych na wypadek wybuchu wojny.

23.07.1914 : Austro-Węgry wystosowały do Serbii ultimatum z żądaniem wszczęcia w ciągu 48 godzin postępowania karnego przeciw zamachowcom z Sarajewa.

25.07.1914 : Rosja podaje do wiadomości, że nie pozwoli na jakiekolwiek naruszenie suwerenności Serbii; zręczna odpowiedź serbska na austriackie ultimatum nie zadawala jej adresata tj. Austro-Węgier, które zrywają stosunki dyplomatyczne z Serbią.

26.07.1914 : Zerwane zostają stosunki dyplomatyczne między Serbią i Bułgarią; Niemcy otrzymują pokojowe zapewnienia króla Jerzego V i nabrały pewności, że Wlk.Brytania nie weźmie udziału w wojnie; częściowa mobilizacja w Austrii i Serbii.

ciężkie działo oblężnicze 28.07.1914 : Austro-Węgry wypowiadają wojnę Serbii - początek I Wojny Światowej.

29.07.1914 : Padają pierwsze strzały I Wojny Światowej - artyleria austriacka ostrzelała Belgrad; Rosja ogłasza częściową mobilizację.

31.07.1914 : Mobilizacja powszechna w Rosji i Austrii; Niemcy wystosowują ultimatum wobec Rosji, w którym domagają się odwołania w ciągu 12 godzin mobilizacji. Ultimatum skierowane do Francji domagało się ogłoszenia w ciągu 18 godzin neutralności, na wypadek wybuchu wojny niemiecko-rosyjskiej; Król Belgii Albert I wbrew opinii rządu postanowił ogłosić powszechną mobilizację.

S I E R P I E Ń

kawaleria na patrolu gen.Joffre 01.08.1914 : Ogłoszenie powszechnej mobilizacji w Niemczech i we Francji; Niemcy wypowiadają wojnę Rosji; Konflikt militarny w Europie narasta. Entuzjazm wojenny w stolicach europejskich.

02.08.1914 : Wojska niemieckie wkraczają na terytorium neutralnego Luksemburga; niemieckie ultimatum wobec neutralnej Belgii, z żądaniem zgody na przemarsz przez jej terytorium wojsk niemieckich; podpisanie sojuszu wojskowego między Niemcami i Turcją, w którym ta ostatnia zobowiązała się przystąpić do wojny po stronie Rzeszy, gdyby Rosja przystąpiła do wojny przeciw Niemcom.

03.08.1914 : Niemcy wypowiadają wojnę Francji; Belgia odrzuca niemieckie ultimatum; Włochy - dotychczasowy sojusznik państw centralnych - ogłaszają neutralność.

04.08.1914 : Wojska niemieckie wkraczają do Belgii (początek ofensywy na froncie zachodnim); Wlk.Brytania wystosowuje ultimatum wobec Niemiec z żądaniem zagwarantowania neutralności Belgii. Ponieważ woj. niem. wkroczyły do Belgii, ultimatum stało się równoznaczne z wypowiedzeniem wojny.; Front wsch. - Królestwo Polskie : artyleria niemiecka zbombardowała przygraniczny Kalisz.

05.08.1914 : USA ogłosiły neutralność w konflikcie europejskim; wojska niemieckie atakują belgijską twierdzę Liege.

06.08.1914 : Austro-Węgry wypowiadają wojnę Rosji i Czarnogórze, a Serbia - Niemcom.

07.08.1914 : Wojska niemieckie wkraczają do miasta Liege, jednak belgijskie forty twierdzy bronią się nadal; Wojska francuskie wkraczają do Alzacji; awangardy wojsk austriackich wkraczają do Królestwa Polskiego.

afisz francuskiej mobilizacji 08.08.1914 : Okręty brytyjskie ostrzeliwują Dar es-Salam w niemieckiej Tanganice; wojska francuskie w Alzacji wkraczają bez oporu ze strony woj.niem. do Miluzy; Czarnogóra wypowiada wojnę Niemcom.

09.08.1914 : Niemcy atakują wojska francuskie w Alzacji: bitwa pod Miluzą;

10.08.1914 : Porażka wojsk francuskich w Alzacji; Niemcy odzyskują Miluzę; W Belgii woj.niem. nie mogą przełamać obrony belgijskich fortów Liege; Brytyjski Korpus Ekspedycyjny ląduje w Rouen.

11.08.1914 : Niemcy sprowadzają pod twierdzę Liege ciężkie działa oblężnicze.

12.08.1914 : Francja i Wielka Brytania wypowiadają wojnę Austro-Węgrom; niem. ciężkie działa rozpoczynają ostrzał fortów Liege; początek wielkiego niemieckiego marszu przez Belgię; porażka niem.kawalerii w bitwie z kawalerią belgijską pod Haelen; awangarda woj. ros. przekracza granicę Prus Wsch.; wojska austro-węgierskie atakują Serbię.

14.08.1914 : Japonia wystosowuje wobec Niemiec ultimatum z żądaniem wycofania z chińskich wód jednostek floty oraz zwrotu Chinom niem. protektoratu Jiaohou; pod wpływem ognia niem. ciężkiej artylerii obrona Liege załamuje się; Wojska franc. ponownie atakują w Alzacji oraz atakują w Lotaryngii.

16.08.1914 : Ostateczny upadek twierdzy Liege.

francuski plakat 17.08.1914 : Główne siły ros. 1A wkraczają do Prus Wsch.: bitwa spotkaniowa pod Stołupianami

18.08.1914 : Wojska belgijskie rozpoczynają przemarsz do tzw. obozu warownego Antwerpii.

19.08.1914 : Wojska francuskie w Alzacji ponownie, po krótkiej walce, wkraczają do Miluzy; ros. 2A od południa wkracza do Prus Wschodnich; woj. austr-węg. docierają do Wisły w rejonie Sandomierza.

20.08.1914 : Niemcy wkraczają i zajmują Brukselę; Lotaryngia : porażka woj. franc. w krwawej bitwie pod Sarrebourgiem i Morhange; Alzacja : II bitwa pod Miluzą odwrót woj. francuskich; Prusy Wch.: bitwa pod Gąbinem - początek niemieckiego odwrotu i przegrupowania wojsk; ofensywa wojsk austro-węgierskich na Serbię kończy się porażką.

21.08.1914 : Front Zach.: (Belgia) - początek tzw. Bitew Granicznych; Alzacja i Lotaryngia: Niemcy przechodzą do ofensywy; Front Wsch.: początek austro-węgierskiej ofensywy na Lubelszczyźnie i rosyjskiej we wsch. Galicji: Rosjanie przekraczają rzekę Zbrucz.

22.08.1914 : Niemcy rozpoczynają ostrzał belgijskiej twierdzy Namur; krwawe bitwy w Ardenach, nad Sambrą i Mozą (Charleroi) i pod Mons;

23.08.1914 : porażki wojsk francuskich i angielskich w tzw. Bitwie Granicznej, początek wielkiego odwrotu w głąb Francji; Front Wsch.: początek bitwy pod Kraśnikiem; w Prusach Wsch. w wyniku słabej aktywności ros. 1A, woj.niem. kończą przygotowania do ataku na ros. 2A; Galicja : sukces woj.ros. w bitwie pod Złoczowem - Rosjanie zajmują Tarnopol i Brody; Japonia wypowiada wojnę Niemcom.

24.08.1914 : Fr.Zach.: wojska niemieckie przekraczają granicę francuską; początek zmasowanych ataków niemieckich w Lotaryngii pod Epinal i Nancy na linii rzeki Mozeli.

25.08.1914 : Fr.Zach.: Niemcy zdobywają twierdzę Namur, początek oblężenia Maubeuge, zajmują Sedan ich ofensywa nabiera tempa; Fr.Wsch.: porażka woj.ros. w bitwie pod Kraśnikiem, i ich odwrót na Lublin; początek bitwy pod Tannenbergiem w Prusach Wsch.; Austro-Węgry wypowiadają wojnę Japonii.

niemiecki plakat 26.08.1914 : Fr.Zach.: początek krwawej bitwy nad Mozą na południe od Sedanu; porażka woj.ang. pod Le Cateau; Fr.Wsch.: początek bitwy pod Komarowem na Lubelszczyźnie; rozwój ofensywy rosyjskiej we wsch. Galicji - początek bitwy na linii rzek: Złota i Gniła Lipa.

27.08.1914 : woj. francusko-angielskie zajmują niemiecką kolonię Togo w Afryce; bitwa pod Tannenbergiem - Niemcy odnoszą pierwsze sukcesy; Austro-Węgry wypowiadają wojnę Belgii; na froncie zach. Niemcy zajmują Lille i Mezieres.

28.08.1914 : Morze Północne: pierwsze większe starcie morskie w tej wojnie - porażka okrętów niem. w spotkaniu z okrętami ang. w Zatoce Helgolandzkiej; woj.franc. po krwawej bitwie nad Mozą powstrzymują napór Niemców na kierunku Verdun.

29.08.1914 : Fr.Zach.: nieudane kontruderzenie wojsk francuskich porażka w bitwie pod Saint Quentin, Guise i Peronne, dalszy odwrót w głąb Francji; wojska niem. zajmują Montmédy i twierdzę Longwy, Amiens, La Fere i Rethel, oblegana twierdza w Maubeuge zostaje ostrzelana przez niem. ciężką arylerię oblężniczą; Fr.Wsch.: Niemcy okrążają Rosjan pod Tannenbergiem.

30.08.1914 : Fr.Zach.: wojska niemieckie kontynuując natarcie przekraczają rzekę Aisne zmieniając i skracając kierunek własnego marszu, rezygnując z obejścia Paryża od północy, wkraczają do Laon i Noyon; Fr.Wsch.: wielkie zwycięstwo Niemców nad Rosjanami w bitwie pod Tannenbergiem.

31.08.1914 : Fr.Zach.: wojska niemieckie wkraczają do Compiegne, wojska francuskie nadal w odwrocie; Fr.Wsch.: rosyjskie zwycięstwo w bitwie na linii rzek: Złota i Gniła Lipa we wsch. Galicji; Stolica Rosji Petersburg została przemianowana na Piotrogród.

Powrót na stronę główną serwisu


Copyright 2004 © by Home Page : All rights reserved. ®